onsdag 21 november 2007

Rymma

Jag drabbades av en rymningsinstinkt, och rymde tillfälligtvis hit till bloggen. Jag slogs av hur enormt mycket relevant (eller eventuellt relevant) litteratur det finns om karaktärsbeskrivning, och hur försvinnande lite av den jag har bekantat mig med. Hur genomtänkt och beläst det här kunde bli, men nu har jag inte många dagar på mig, vilket betyder att texten jag kommer att lämna in kommer att vara rätt så halvfärdig fast det är tre år sen jag började med gradun.

Tre år, gott folk. Det förpliktigar.

Inga kommentarer: