fredag 24 juni 2016

Brexit - what?

Den här midsommaraftonens stora WHAT? är förstås att Storbritannien röstade för Brexit, för utträde ur EU. Visserligen har jag lite halvhjärtat följt med i nyheterna nu före, men jag utgick ändå helt självklart från att majoriteten skulle rösta för att stanna. När Skottland röstade om de skulle stanna kvar i Storbritannien eller inte i höstas trodde jag faktiskt att det kunde bli vilket som, men den här gången tog jag definitivt inte brexit-alternativet på allvar. Det verkar som om Storbritannien överlag är väldigt förvirrat nu. Vad händer nu? (Jag läser på yle att den vanligaste googlingen i Storbritannien idag har varit "vad händer om vi lämnar EU" och den nästvanligaste "vad är EU"...) Jag upplever att brexit mest var tänkt som en protest mot brister i systemet, snarare än något riktigt genomtänkt alternativ. Jag kanske har helt fel - det hoppas jag.


Men jag är knappast ensam om att associera brexit-sidan med Europas allmänna tendenser att stänga in sig och se allt utanför de egna gränserna som hot, och det är skrämmande. Vad som än händer i fortsättningen, så har det här splittrat Storbritannien. Skottland röstade (med knapp majoritet) för att stanna i Storbritannien i september, men kommer antagligen att göra om omröstningen eftersom den skotska majoriteten vill stanna i EU. En så här avgörande folkomröstning med så här jämna resultat (52-48) har i vilket fall som helst splittrat landet, och det lär inte bli lätt att reparera. Det blir intressant att se vad som händer!

Inga kommentarer: