torsdag 20 oktober 2011

Flickor och pojkar

Här finns en intressant artikel.

Min hjärna är ganska utmattad för tillfället och inte så värst skarp, men med stöd av min långa erfarenhet som högstadielärare (närmare bestämt 7 månader, varav 2 ½ månad sommarlov) säger jag så här:

Olika grupper för flickor och pojkar (i vissa ämnen): JA!

I högstadiet går livet ganska långt ut på att imponera på folk. Mest det motsatta könet. I grupper med bara pojkar eller bara flickor slappnar eleverna av för att de inte måste imponera så förtvivlat mycket. Hälsosamt, och bra för inlärningen. (Åtminstone när det gäller drama, som till största delen går ut på att våga göra bort sig...) Samtidigt är det förstås också hälsosamt att lära sig att finnas till i blandade grupper, annars kan det bli lite svårt med livet och så. Men homogena grupper i vissa ämnen - kör hårt!

Olika läroplaner för flickor och pojkar: NEJ!

Det här var egentligen bara en bisats i artikeln, så jag får väl hoppas att det bara var en konstig formulering. Men olika läroplaner? Att explicit ge flickor och pojkar olika förutsättningar? Jag skulle bra gärna vilja veta hur de där olika läroplanerna skulle se ut. Oavsett hur genomtänkta de skulle vara kan man inte komma undan att det finns flickor som skulle ha mått bättre av pojkläroplanen och tvärtom. Hur gör man då? Könsbyte? Eller kanske... ja, jag vet! Könsneutrala läroplaner! Heureka.

Inga kommentarer: